Medžio talka

2020 metais viešoji įstaiga „Gražinkime Kauną“ ir Kauno kolegija baigė įgyvendinti  socialinės atsakomybės ir darnios plėtros principais paremtą socialinį projektą „Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui“. Projektu padėta jauniems ir ekonomiškai neaktyviems Žaliakalnio seniūnijos gyventojams įgyti ir (ar) atkurti įgūdžius medinių namų restauracijos,  interjero detalių, suvenyrų gamybos įgūdžius.

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas įsikūręs Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijoje, kuri yra istoriškai susiformavusi kaip vienas iš Lietuvos medžio apdirbimo, baldų, suvenyrų dizaino ir pramonės lopšių. Šioje seniūnijoje egzistavo gyventojų, ypač jaunesnių nei 40-ties metų, ekonominio neaktyvumo bei žemų pajamų ir iš to kylanti skurdo problema. Per dvejus metus projekto veiklose dalyvavo per dvidešimt 16–39 metų amžiaus Žaliakalnio gyventojų, iš kurių ne mažiau nei 20 proc. (arba ne mažiau nei 4 asmenų) padėtis darbo rinkoje turėjo pagerėti praėjus 6 mėnesiams nuo projekto pradžios. Pavyko pasiekti ženklių rezultatų – Žaliakalnyje gyvenantys projekto dalyviai net įkūrė nuosavą verslą, skirtą medžio restauracijai (“Laikas medžiui“).

Projekto metu buvo išskirtos trys pagrindines ekonomiškai neaktyvių Žaliakalnio gyventojų grupės: darbo neradę aukštųjų mokyklų absolventai (jie mokėsi vasarą ir rudens pradžioje), motinystės atostogas baigiančios jaunos mamos (joms skirti mokymai “Kuriame grožį“ vyko žiemą) ir meno specialybių absolventai bei amatą išmanantys žmonės, kuriuos projektu siekta grąžinti į darbo rinką (jiems skirti pameistrystės tipo mokymai prasidėdavo pavasario gale).

„Medžio talka“ dalyvius mokė patyrę savo sričių profesionalai, tarp kurių ir Kauno kolegijos dėstytojai. Projekto metu dėmesys buvo skiriamas taikomajam medžio apdirbimui, žaislų gamybai bei verslo kūrimo, teisės, rinkodaros, internetinės prekybos įgūdžiams. „Medžio talkos“ dalyviai gavo individualias konsultacijas su mokymais susijusiais klausimais, o taip pat du kartus per metus dalyvavo išvykose į didžiausias Lietuvos amatų muges (Kaziuko mugę Vilniuje ir Jūros šventę Klaipėdoje) susipažinti su verslumu praktikoje.

Apie projektą informavo “Delfi.lt“, “Kas vyksta Kaune“, “Kaunas pilnas kultūros“, “Kauniečiams.lt

Projektas „Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui“ vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Projekto numeris – 08.6.1-ESFA-V-911-02-0003.

Projekto trukmė – 2 metai.

zenklas_2015 04 13