Medžio talka

Remiantis socialinės atsakomybės ir darnios plėtros principais, viešoji įstaiga „Gražinkime Kauną“ ir Kauno kolegija įgyvendina socialinį projektą „Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui“. Projektu siekiama jauniems ir ekonomiškai neaktyviems Žaliakalnio seniūnijos gyventojams padėti įgyti ir (ar) atkurti įgūdžius medinių namų restauracijos, eksterjero ir interjero detalių, suvenyrų gamybos srityse.

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas įsikūręs Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijoje, kuri yra istoriškai susiformavusi kaip vienas iš Lietuvos medžio apdirbimo, baldų, suvenyrų dizaino ir pramonės lopšių. Šioje seniūnijoje egzistuoja gyventojų, ypač jaunesnių nei 40-ties metų, ekonominio neaktyvumo bei žemų pajamų ir iš to kylanti skurdo problema. Numatoma, kad per dvejus metus projekto veiklose dalyvaus apie dvidešimt 16–39 metų amžiaus Žaliakalnio gyventojų, iš kurių ne mažiau nei 20 proc. (arba ne mažiau nei 4 asmenų) padėtis darbo rinkoje pagerės praėjus 6 mėnesiams nuo projekto pradžios.

Projekto autoriai išskyrė tris pagrindines ekonomiškai neaktyvių Žaliakalnio gyventojų grupes: bedarbiai aukštųjų mokyklų absolventai (jie mokosi vasarą ir rudens pradžioje), motinystės atostogas baigiančios jaunos mamos (joms skirti mokymai vyksta žiemą) ir meno specialybių absolventai bei amatą išmanantys žmonės, kuriuos projektu siekiama grąžinti į darbo rinką (jiems skirti pameistrystės tipo mokymai vyksta pavasario gale).

„Medžio talka“ dalyvius moko patyrę savo sričių profesionalai, tarp kurių ir Kauno kolegijos dėstytojai. Projekto metu dėmesys  skiriamas taikomajam medžio apdirbimui, įvairių suvenyrų gamybai bei verslo kūrimo, teisės, rinkodaros, internetinės prekybos įgūdžių diegimui. „Medžio talkos“ dalyviai gauna individualias konsultacijas su mokymais susijusiais klausimais, o taip pat du kartus per metus dalyvauja išvykose į didžiausias Lietuvos amatų muges (Kaziuko mugę Vilniuje ir Jūros šventę Klaipėdoje).

Projektas „Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui“ vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Projekto numeris – 08.6.1-ESFA-V-911-02-0003.

Projekto trukmė – 2 metai.

zenklas_2015 04 13